02-205182 การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

22 ต.ค. 2561 ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ส.4 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณ ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา กทม.

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 2019-01-18 00:40:19